Bergvärme Sundvall Logo

Helhetslösning för bergvärme

Bergvärme i Sundsvall AB erbjuder helhetslösningar med utgångspunkt i våra kunders unika behovsbilder. Vi tillhandahåller kompletta värmepumpsinstallationer – från borrning till slutförd installation – för såväl privatpersoner som företag och organisationer.

Bergvärme skapar en
ren vinst för våra kunder.

En ren vinst!

Bergvärme skapar en ren vinst som 
hjälper miljön och din ekonomi.

Företaget

Bergvärme i Sundsvall etablerades 2002 av Lars Banér. Verksamheten är primärt fokuserad till Västernorrland och bolaget har sett en kraftfull och hälsosam tillväxt.

Service

För oss är det viktigt att alltid finnas där när en kund behöver hjälp, därför erbjuder vi service till våra kunder. Service är också en viktig aspekt för att optimera livslängd och effektivitet för bergvärmeanläggningen.

Tjänster & Produkter

Vad är bergvärme?

Bergvärme är ett system som utnyttjar den solenergi som lagrats i berggrunden i form av värme. Denna naturliga resurs kan tillgängliggöras genom att borra ett djupt hål ner i marken. Djupet som behövs beror på flera faktorer såsom husets storlek, antalet boende, husets geografiska placering och berggrundens placering under markytan. Generellt krävs djupare borrning för större uppvärmningsbehov. Den utvunna bergvärmen distribueras sedan genom huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, där uppvärmt vatten cirkulerar i rör och levererar värme till olika delar av byggnaden. Detta samarbete mellan bergvärmen och det vattenburna värmesystemet möjliggör en hållbar och effektiv uppvärmningsmetod.

Bergvärme i Sundsvall

Hos Bergvärme levereras helhetslösningar på kundens villkor. Hela processen, från det första informationsmötet till underhåll och efterservice, regleras av en servicemodell vi kallar Bergvärmestandard.

Bervärmestandard ger våra kunder trygghet och förståelse. Vi förklarar varje steg i processen, såväl kostnader som det praktiska utförandet. Hos Bergvärme i Sundsvall vet man precis vad man får och till vilken kostnadsbild.

Vi har integrerat begrepp som ärlighet, kompetens, omtanke och lyhördhet i Bergvärdmestandard – och alla som jobbar åt Bergvärme efterlever dessa grundvärderingar i sitt dagliga arbete!  

Vi borrar året om!

Vill du läs mer om detta eller begära en offert? Klicka då på knappen läs mer!

Gör som hundratals andra

Få en ren vinst du med!

Vad säger våra kunder.

Vanliga frågor om Bergvärme

Djupet som krävs för bergvärme varierar beroende på flera faktorer, inklusive husets storlek, energibehov och geologiska förhållanden. Generellt ligger borrningens djup för borhålet mellan 90 och 200 meter. I kallare klimat och norrut i landet kan det behövas djupare borrhål, eftersom marken håller lägre temperaturer och man måste nå ned till där berggrunden kan ge tillräckligt med värme. Det är viktigt att utföra en noggrann analys för att bestämma det optimala djupet för borhålet i just det specifika projektet.

Bergvärme erbjuder flera fördelar för husägare som gör det till ett attraktivt alternativ för uppvärmning och kylning av byggnader:

1. Energibesparingar: Bergvärme är mycket energieffektivt eftersom det utnyttjar den konstanta temperaturen i marken för att värma upp eller kyla ner ditt hus. Detta leder till lägre energikostnader jämfört med traditionella uppvärmningssystem.

2. Miljövänligt: Eftersom bergvärme använder sig av naturlig värme från jorden, minskar det utsläppen av växthusgaser och bidrar därmed till en mer hållbar miljö för huset.

3. Lång livslängd: Systemet har få rörliga delar, vilket gör det mindre utsatt för slitage och förlänger livslängden. En bergvärmepump i ett hus kan ha en livslängd på över 20 år med rätt underhåll.

4. Låga driftskostnader: Efter den initiala investeringen är driftskostnaderna för bergvärme ofta lägre än för traditionella värmesystem, delvis på grund av dess höga verkningsgrad och låga underhållsbehov.

5. Förbättrad komfort: Systemet ger en jämn och behaglig värme i hela huset och kan även användas för kylning under varma månader.

6. Säkerhet: Bergvärme är ett säkert uppvärmningsalternativ för hus eftersom det inte involverar förbränning eller lagring av bränslen, vilket minskar risken för brand, gasläckor eller förgiftning.

7. Platsbesparande: Eftersom större delen av systemet är installerat under marken, tar det mindre plats i bostaden jämfört med konventionella värmesystem.

8. Ökad fastighetsvärde: Installation av ett bergvärmesystem kan öka värdet på din fastighet eftersom det ses som ett modernt, effektivt och miljövänligt värmesystem för huset.

Sammanfattningsvis är bergvärme ett hållbart, kostnadseffektivt och tillförlitligt värmesystem som kan erbjuda många långsiktiga fördelar för hus och hem.

Bergvärme fungerar genom att utnyttja solenergi som lagrats i berggrunden, vilket ackumuleras under de varmare månaderna. Denna energi finns även som jordvärme under gräsmattan och som sjövärme på sjöbottnar, och kan användas för att värma upp hus samt tillhandahålla varmvatten.

För att kunna använda bergvärme som energi krävs det borrning av ett hål som vanligtvis är mellan 90 och 200 meter djupt, beroende på det geografiska läget, där en kollektorslang med en vätska sänks ner. Vätskan värms upp av berggrunden och pumpas sedan upp till en värmepump i huset. Denna pump, utrustad med kompressorteknik, extraherar värmen som sedan fördelas i huset genom ett vattenburet värmesystem, vilket effektivt sprider värmen till radiatorer eller golvvärme och bidrar till varmvattenförsörjningen. Efter att värmen har utnyttjats, pumpas vätskan åter ner i berggrunden för att värmas upp igen, vilket skapar en effektiv och hållbar uppvärmningscykel.

Innan du skaffar en bergvärmepump bör du överväga följande punkter:

 • Energi- och kostnadsbesparingar: Utvärdera din nuvarande energiförbrukning och hur mycket du kan spara med en bergvärmepump jämfört med ditt nuvarande uppvärmningssystem.
 • Installation: Bergvärmepumpar kräver borrning i marken för att installera kollektorslangar. Det är viktigt att förstå markförhållandena på din fastighet och om det finns några geologiska eller byggmässiga hinder.
 • Plats: Se till att du har tillräckligt med utrymme för installation av värmepumpen och tillhörande utrustning.
 • Investering och ekonomi: Bergvärmepumpar är ofta en betydande initial investering. Det är viktigt att räkna på hur lång tid det kommer att ta innan investeringen är återbetald genom lägre driftskostnader.
 • Energibehov: Bedöm ditt hems energibehov för att säkerställa att du väljer en värmepump med rätt kapacitet.
 • Tillstånd och regler: Kontrollera om det finns lokala regleringar eller behov av bygglov för att installera en bergvärmepump.
 • Tillförlitliga leverantörer: Välj en erfaren och pålitlig leverantör för både köp och installation av bergvärmepumpen.
 • Underhåll: Förstå vad som krävs för att underhålla systemet och vad det innebär för långsiktig drift och kostnader.

Genom att noggrant överväga dessa punkter kan du fatta ett välgrundat beslut om bergvärmepump är rätt uppvärmningssystem för ditt hem.

Installationen av bergvärme är en omfattande process som involverar flera steg:

 1. Förberedande undersökning: Innan installationen påbörjas görs en undersökning av din fastighet för att bedöma markförhållandena och bestämma den bästa platsen för borrhålet.
 2. Borrning: Ett borrhål skapas vanligtvis ner till en djup på 100 till 200 meter, men djupet kan variera beroende på ditt hus behov och de geologiska förhållandena. Borrhålet skapas för att nå ner till det djup där jordens naturliga värme är tillräcklig för att effektivt driva värmepumpsystemet.
 3. Installation av kollektorslangar: I borrhålet installeras kollektorslangar, som är långa slingor av rör genom vilka en köldbärarvätska cirkulerar. Denna vätska absorberar värme från berget.
 4. Anslutning till värmepumpen: Kollektorslangarna förs till värmepumpen som installeras inne i huset, ofta i källaren eller ett teknikrum. Värmepumpen är hjärtat i systemet och ansvarar för att omvandla den absorberade värmen till uppvärmning och varmvatten till huset.
 5. Systemintegration: Värmepumpen integreras med husets befintliga uppvärmningssystem, som radiatorer eller golvvärme, samt med systemet för varmvatten.
 6. Testning och injustering: Efter installationen genomförs tester för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Systemet justeras också för att optimera effektiviteten.
 7. Slutförande och dokumentation: Slutligen färdigställs all dokumentation, som beskriver systemets konstruktion och ger instruktioner för drift och underhåll.

Installationen av bergvärme är tekniskt komplicerad och kräver specialkunskaper, så det är viktigt att arbeta med kvalificerade installatörer som har erfarenhet av liknande projekt.

Offertförfrågan